Coaching voor kinderen, jongeren en hun ouders

Iedere ouder ziet een kind het liefst gelukkig. Maar soms hebben kinderen en jongeren het moeilijk en lijken ze vast te lopen. Ze hebben moeite met bepaalde situaties, voelen zich niet fijn of zijn door omstandigheden uit evenwicht geraakt.

Spring Kindercoaching kan dan uitkomst bieden. Kindercoaching is een laagdrempelige en kortdurende vorm van begeleiding voor kinderen en jongeren en kan al worden ingezet vanaf 6 jaar.

Wat is Kindercoaching?

Kinderen en jongeren kunnen met zeer uiteenlopende klachten en problemen te maken krijgen. Dit kan zijn op het gebied van sociaal- emotionele problemen, gedragsproblemen of ontwikkelingsproblemen.

Steeds vaker gebeurt het dat er op dergelijke momenten gedrag wordt vertoond waar zowel het kind als de omgeving zich geen raad mee weet. Door middel van individuele coaching leren kinderen en jongeren dat ze voldoende zelfoplossend vermogen in zich hebben. Hierdoor leren ze weer in zichzelf geloven en kunnen ze daar ook naar handelen.

Wanneer coaching?

 • problemen rondom zelfvertrouwen
 • geen realistisch zelfbeeld
 • faalangst of andere angsten
 • moeite met sociale vaardigheden
 • boosheid
 • pestproblemen
 • verwerken van verlies, bijvoorbeeld bij overlijden of ziekte
 • verwerken van een scheiding
 • vastlopen door hoog gevoeligheid / hoog sensitiviteit
 • problemen rondom de puberteit
 • problemen rondom de aanloop naar volwassenheid

De kindercoach

Als Kindercoach leg ik bij voorkeur de focus niet op het probleem, maar juist op de kwaliteiten van het kind. Op een laagdrempelige manier leer ik nieuwe vaardigheden aan en met de juiste methodieken laat ik kinderen en jongeren ontdekken welke krachtige eigenschappen al aanwezig zijn. Samen oefenen we hoe deze kwaliteiten kunnen worden ingezet in situaties die moeilijk zijn.

Sinds 2012 werk ik in mijn praktijk bijna dagelijks met kinderen, jongeren en hun ouders. Als moeder van een dochter en zoon, weet ik hoe groot de liefde en het verantwoordelijkheidsgevoel van een ouder voor een kind is. Met deze intentie ga ik ieder coachingstraject aan. Met uiterste zorg werken we samen naar het gewenste einddoel toe.

Werkwijze

Kennismakingsgesprek

Kennismakingsgesprek

Een vrijblijvend en kosteloos kennismakingsgesprek van maximaal een ½ uur. Tijdens dit gesprek met de ouder(s) en het kind, proberen we samen de hulpvraag zo concreet mogelijk te formuleren. Tevens is het belangrijk dat er een gevoel van vertrouwen is en dat de spreekwoordelijke klik er is.

Intakegesprek

Intakegesprek

Als we samen het begeleidingstraject aangaan, volgt er een intakegesprek met de ouder(s). Het kind of de jongere is hierbij niet aanwezig. Het intakegesprek bedraagt maximaal 1½ uur. Voorafgaand aan het gesprek wordt een vragenlijst toegestuurd met het verzoek deze zo volledig mogelijk in te vullen. Tijdens het intakegesprek worden alle vragen, ervaringen, wensen en verwachtingen uitgebreid besproken. Het intakegesprek vindt bij voorkeur plaats in de thuissituatie van het kind.

Coachingstraject

Coachingstraject

Na het intakegesprek volgen de individuele coachingsessies. Het gemiddeld aantal sessies ligt tussen de 6 à 10 coachingsessies. Uiteraard zijn uitzonderingen hierop mogelijk. Uitbreiding van sessies verloopt altijd in overleg met de ouder(s). Ouders zijn bij de sessies zelf niet aanwezig. Om een coachingstraject te laten slagen, is het belangrijk dat de ouder(s) en de omgeving het kind of de jongere ondersteunen. Desgewenst kan Spring Kindercoaching in contact treden met school.

Afronding

Afronding

In overleg met de ouder(s) wordt het traject afgesloten met een eindgesprek. Tijdens dit gesprek kunnen mogelijk resterende vragen nog worden besproken. Een tussentijds oudergesprek is altijd mogelijk.
Informatie over het coachingstraject wordt bij kinderen tot 18 jaar nooit zonder toestemming van de ouder(s) aan derden verstrekt. Vanaf 18 jaar ligt de beslissing bij de jongere zelf.

Tarieven

Soort Prijs Duur
Kennismakingsgesprek gratis maximaal ½ uur
Intakegesprek € 77,50 1½ uur
Coaching per sessie € 67,50 1 uur
Tussentijds oudergesprek € 67,50 1 uur
Schoolobservatie € 77,50 1 uur
Schoolgesprek € 77,50 1 uur
Eindgesprek € 77,50 1½ uur
Schriftelijk eindverslag € 67,50 n.v.t.

Het betreffende bedrag wordt maandelijks gefactureerd, met een betalingstermijn van 14 dagen. Alle bedragen zijn inclusief 21% BTW.
Kindercoaching wordt niet vergoed door de ziektekostenverzekeraar.

Wanneer een sessie onverhoopt niet kan doorgaan, dient deze minimaal 24 uur voorafgaand aan de afspraak te worden afgezegd.
In andere gevallen wordt de gereserveerde tijd in rekening gebracht. Tijdig verzetten van een afspraak is uiteraard mogelijk.

Als Kindercoach leg ik bij voorkeur de focus niet op het probleem, maar juist op de kwaliteiten van het kind.

Audrey Dekkers -

Contactformulier

Locatie