Spring Kindercoaching

Ieder kind mag zichzelf zijn, er zijn al anderen genoeg! Spring Kindercoaching staat voor laagdrempelige, kortdurende en oplossingsgerichte begeleiding van kinderen en jongeren in de leeftijd van 4 18 jaar.

 
 

WelkomWelkom op de site van Spring Kindercoaching.

Iedere ouder ziet een kind het liefst gelukkig. Maar soms hebben kinderen het even moeilijk en lijken ze vast te lopen. Ze hebben moeite met bepaalde situaties, zitten niet lekker in hun vel of zijn door omstandigheden uit hun evenwicht geraakt.

Spring Kindercoaching kan dan uitkomst bieden. Kindercoaching is een laagdrempelige en kortdurende vorm van hulpverlening voor kinderen en jongeren in de leeftijd van 4 18 jaar.

Ieder kind mag zichzelf zijn, er zijn al anderen genoeg

Wat is Kindercoaching?

"Van klacht naar kracht"


Kindercoaching is voor alle kinderen en jongeren die hulp kunnen gebruiken bij:

  zelfvertrouwen of vertrouwen in anderen
  zelfbeeldproblemen (ik ben stom, ik ben dik, ik ben dom)
  concentratie en ontspanning
  angst (faalangst of andere angsten/fobieën)
  verbeteren van sociale vaardigheden
  pestproblemen (gepest worden of zelf pester zijn)
  verdriet (verwerken van verdriet bv. bij overlijden of ziekte)
  verwerken van een scheiding
  gedragsproblemen (boosheid, agressie, liegen, opstandig)
  slaapproblemen
 hooggevoeligheid (Hoog Sensitieve Kinderen)
 puberteit

 
kindercoaching
sluiten

Hoogsensitiviteit


De aanpak van een hoogsensitief kind wijkt af van andere kinderen. In de maatschappij en op scholen is helaas (nog) weinig aandacht voor de behoeften en de juiste begeleiding van een gevoelig kind. Hoogsensitieve kinderen (en volwassenen) hebben sterk ontwikkelde zintuigen. Hierdoor ervaren zij meer dan anderen. Samen met het kind en de ouder(s) onderzoek ik hoe we hooggevoeligheid juist als kracht kunnen inzetten. Spring Kindercoaching kan tevens contact opnemen met school en met de leerkracht bespreken wat het kind daadwerkelijk nodig heeft.

Puberteit


Een puber is vooral op zoek naar een eigen identiteit en ideaal zelfbeeld. Wie ben ik en wie wil ik eigenlijk zijn? Tijdens dit proces lopen veel pubers vast. Simpelweg omdat het bewandelen van dit pad heftig en vol emoties is. Er is vaak geen of minder begrip van de omgeving en dan zet de puber zich af door onhandelbaar gedrag te vertonen. Als coach met een luisterend oor en een onbevooroordeelde blik, kan ik een puber helpen om op de juiste wijze met situaties om te gaan en vooral dicht bij zichzelf te blijven.

De Kindercoach

"Luisteren kan veel zeggen!"


Spring Kindercoaching staat voor:
  Spring maar in het diepe samen komen we tot een oplossing
  Spring maar achterop ik begeleid je naar je einddoel
  Springen als teken van blij en vrij zijn
  Spring als vertaling van lente de periode dat alles vanzelf weer gaat groeien en bloeien

Steeds vaker gebeurt het dat kinderen vastlopen en gedrag vertonen waar zowel het kind als de omgeving zich geen raad mee weet. Als kindercoach leg ik de focus niet op het probleem, maar juist op de kracht en kwaliteiten van het kind. Spelenderwijs leer ik kinderen nieuwe vaardigheden aan en met de juiste methodieken laat ik ze ontdekken welke krachten en kwaliteiten ze in zich hebben. Samen oefenen we hoe deze krachten en kwaliteiten gebruikt kunnen worden in situaties die moeilijk zijn.

Als moeder van 2 kinderen weet ik hoe groot de liefde en verantwoordelijkheid van een ouder voor een kind is. Met deze intentie ga ik ieder coachingstraject aan. Met uiterste zorg coach ik jouw kind naar het gewenste einddoel.

Audrey Dekkers
Audrey Dekkers

. Werkwijze


Kennismakingsgesprek
Een vrijblijvend en kosteloos kennismakingsgesprek van maximaal ½ uur. Tijdens dit gesprek met de ouder(s) en het kind proberen we samen de hulpvraag zo concreet mogelijk te formuleren. Tevens is het belangrijk dat er van beide kanten een klik is.

Intakegesprek
Als we samen het begeleidingstraject aangaan, volgt er een intakegesprek met de ouder(s). Het kind is hierbij niet aanwezig. Het intakegesprek bedraagt maximaal 1½ uur. Voorafgaand aan het gesprek wordt een vragenlijst toegestuurd met het verzoek deze zo volledig mogelijk in te vullen. Tijdens het intakegesprek worden de vragen, ervaringen, wensen en verwachtingen van de ouder(s) uitgebreid besproken. Het intakegesprek vindt bij voorkeur plaats in de thuissituatie van het kind.
Coachingstraject
Hierna volgen de sessies met het kind. Gemiddeld zijn 6 á 8 sessies van 1 uur voldoende. Uiteraard zijn uitzonderingen mogelijk. Uitbreiding van sessies verloopt altijd in overleg met de ouder(s). De ouders zijn bij de sessies zelf niet aanwezig. Om een coachingstraject te laten slagen, is het belangrijk dat de ouder(s) en de omgeving het kind ondersteunen. Desgewenst kan Spring Kindercoaching in contact treden met school.

Afronding
Als afronding van het coachingstraject volgt een oudergesprek, waarbij de ouders tevens een eindverslag ontvangen. Tijdens het eindgesprek wordt het huidige gedrag of de huidige situatie van het kind uitvoerig besproken. Indien gewenst, is er tevens tussentijds telefonisch of schriftelijk contact met de ouder(s). Informatie over het kind wordt nooit zonder toestemming van de ouder(s) aan derden verstrekt.

. Tarieven


Kennismakingsgesprek Gratis Maximaal ½ uur
Intake-/eindgesprek € 75,- Maximaal 1½ uur
Coaching per sessie € 65,- 1 uur
Oudergesprek tussentijds € 65,- 1 uur
Schoolobservatie € 75,- 1 uur
  Het betreffende bedrag wordt maandelijks gefactureerd en dient binnen 14 dagen betaald te zijn.

Wanneer een sessie onverhoopt niet kan doorgaan, dient deze minimaal 24 uur van tevoren te worden afgezegd. In andere gevallen wordt de gereserveerde tijd in rekening gebracht. Tijdig verzetten van een afspraak is altijd mogelijk.De volgende Algemene Voorwaarden en Privacyverklaring (AVG) zijn van toepassing op Spring Kindercoaching.
Lees deze informatie aandachtig door alvorens je een begeleidingstraject met Spring Kindercoaching aangaat.

Adiona
Spring Kindercoaching is aangesloten bij ADIONA, beroepsorganisatie voor kindercoaches in Nederland.


. Contact


Spring Kindercoaching

Kloosterweg 53 5144 CA Waalwijk
 
M +31 (0)6 - 224 59 455
E info@springkindercoaching.nl
I www.springkindercoaching.nl
 
IBAN NL68 RABO 0128.1539.70
K.v.K. 54839572
BTW NL001786278B60


 Contactformulier
 
Zodra kinderen begrijpen wat er gebeurt, weten ze zelf vaak de oplossing
sluiten

Contactformulier